Steun ons en help Nederland vooruit

Stem 21 maart D66

Sterk met elkaar

Nieuw verkiezingsprogramma D66 in Heeze-Leende

Het nieuwe verkiezingsprogramma voor de gemeente Heeze-Leende is klaar! Deze keer hebben we samen met de andere fracties van D66 in de regio een programma opgesteld aan de hand van een toekomstbeeld voor de regio en wat er daarvoor moet gebeuren in onze gemeente. Alles begint bij Goed Bestuur in onze eigen gemeente. Daarvoor is allereerst groot draagvlak onder de inwoners nodig. Momenteel is dat er niet en bestaat de coalitie die het college vormt uit 3 partijen die slechts 8 van de 17 zetels bezetten in de raad. Dit leidt tot angstig , krampachtig bestuur, waarbij geen visionair beleid kan worden gevoerd. D66 is voorstander van een akkoord op hoofdlijnen, waardoor zo veel mogelijk partijen dit kunnen steunen, we zijn het immers op de meeste hoofdlijnen best eens. Daarbij worden dan de beste bestuurders gezocht voor de job. Leest u ons programma, hoe wij hieraan inhoud willen gaan geven en ga op 21 maart naar de stembus om ons de kans te geven het beter te doen!

persbericht HSL-net amendement

Heeze-Leende, 7 maart 2018

Naar aanleiding van berichtgeving in de pers over een amendement inzake de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Heeze-Leende, is het belangrijk om te melden dat dit geen enkele vertraging zal geven in de uitvoering.

Ook HSL net en Simac bevestigen dat dit amendement de uitvoeringswerkzaamheden niet in de weg staat en geen vertraging met zich meebrengt. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de media.

Dit amendement is ingediend om te zorgen dat de eventuele kosten voor vervuilde grond niet worden doorbelast naar de inwoners van het buitengebied.

Namens de fracties van
D66
LOKAAL Heeze- Leende
Partij voor Oud en Jong
PvdA
Lokale Liberale Partij

Agenda

Momenteel geen activiteiten gepland.