Steun ons en help Nederland vooruit

Kees de Wit

Fractielid

Kees is in 1931 in Eindhoven geboren. Na zijn studie aan de Technische Hogeschool Delft is Kees met zijn echtgenote in 1962 in Bruggerhuizen neergestreken. Hier zijn ook zijn drie kinderen geboren en getogen. Zijn werkervaring strekt zich uit over de hele wereld. Zo was hij onder meer docent aan de Technische Hogeschool Eindhoven, ontwikkelingsingenieur bij Philips en professor aan de Pauselijke Katholieke Universiteit in Lima (Peru). In 1983 richtte hij een landbouwproefstation in Barbosa (Columbia) op waarvan hij vervolgens tot en met 1994 de eerste directeur was. Zijn prestaties werden zeer gewaardeerd: in 1987 werd hij tot honorair president benoemd van een Colombiaanse landbouworganisatie en sinds 1998 mag hij zich ereburger van Barbosa noemen.
Kees steunt op een gedegen politieke ervaring. Sinds 1978 is hij lid van de steunfractie van D66 in de Provinciale Staten. Mede dankzij de inspanningen van Kees in laatstgenoemde functie, werd de naam van onze fusiegemeente ‘Heeze-Leende’ in plaats van ‘Heeze’. Daarnaast heeft Kees een sleutelrol vervuld in de oprichting van de afdeling D66 De Kempen waardoor een negental D66 afdelingen intensief zijn gaan samenwerken.
Als lijstduwer wil Kees zijn internationale en politieke ervaring inzetten om de komende raadsperiode de nieuw te vormen D66 fractie met raad en daad te ondersteunen.