Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Nieuw verkiezingsprogramma D66 in Heeze-Leende

Het nieuwe verkiezingsprogramma voor de gemeente Heeze-Leende is klaar!

Deze keer hebben we samen met de andere fracties van D66 in de regio een programma opgesteld aan de hand van een toekomstbeeld voor de regio en wat er daarvoor moet gebeuren in onze gemeente.
Alles begint bij Goed Bestuur in onze eigen gemeente.
Daarvoor is allereerst groot draagvlak onder de inwoners nodig.
Momenteel is dat er niet en bestaat de coalitie die het college vormt uit 3 partijen die slechts 8 van de 17 zetels bezetten in de raad.
Dit leidt tot angstig , krampachtig bestuur, waarbij geen visionair beleid kan worden gevoerd.
D66 is voorstander van een akkoord op hoofdlijnen, waardoor zo veel mogelijk partijen dit kunnen steunen, we zijn het immers op de meeste hoofdlijnen best eens.
Daarbij worden dan de beste bestuurders gezocht voor de job.
Leest u ons programma, hoe wij hieraan inhoud willen gaan geven en ga op 21 maart naar de stembus om ons de kans te geven het beter te doen!

Gepubliceerd op 04-03-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018