Steun ons en help Nederland vooruit

Economie en ondernemerschap

D66 ziet een gezond buitengebied met een rijke biodiversiteit; nieuwe vormen van agrarisch ondernemen zijn daarin onmisbaar; daarnaast zijn prima voorzieningen voor recreant en toerist belangrijke kenmerken.

Zorg & Welzijn

D66 is voorstander van een wijk-/kerngerichte aanpak.

Onderwijs

De gemeente gaat niet over het onderwijs, maar kan wel initiatieven faciliteren die zij belangrijk vindt. Voor D66 zijn dat de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen en lichamelijke opvoeding in het bijzonder.

Wonen en werken

Wij willen bij bouw en onderhoud van woningen duurzaamheid stimuleren

Natuur, milieu en duurzaamheid

D66 gaat de geurverordening onder de loep nemen en aanscherpen naar het laagste geurniveau.

Veiligheid en openbare ruimte

We zijn blij met de afschrikwekkende werking van camerabeveiliging op onze in- en uitvalswegen en zien ook voordelen in de toepassing bij daadwerkelijke misdaad. Tegelijk willen wij zorgvuldig de privacywetgeving blijven toetsen en monitoren.

Verkeer en mobiliteit

De randweg Heeze en de centrale as maken straks deel uit van een integraal verkeerscirculatieplan. D66 wijst nadrukkelijk op de noodzaak het sluipverkeer en doorgaand vrachtverkeer uit onze kernen te weren! Wij gaan mee met buurgemeenten die op dit punt goede ervaringen opdoen.

Kunst en cultuur

D66 is trots op het kunst- & cultuurniveau in de gemeente Heeze-Leende en het ondernemerschap hierin van haar burgers, zoals de Brabantse dag, Kunstkring Eymerick en het Multi Culinaire Festival. D66 wil dit niveau op zijn minst continueren en dus blijvend stimuleren en ondersteunen.

Sportevenementen, uitgaan en recreatie

Wij willen op korte termijn een aantal (sterk)verouderde sporthallen in onze gemeente vervangen en/of herbestemmen.

Bestuur en inwoner

Wij willen niet kijken of er een regeltje is waardoor iets niet kan, maar de focus leggen op wat wel kan met initiatieven bij burger en raad, die onze gemeenschap beter doet draaien

Financiën

Wij willen een coalitieplan met een duidelijke visie waarbij burgerparticipatie een belangrijke rol speelt bij het aangaan van grote financiële verplichtingen

Doe mee

De voorbereidingen voor de verkiezingen van 2018 zijn al begonnen. Vrijwilligers zijn hierbij van cruciaal belang!